Grootste netwerk, grootste (verkoop)kans
Zeist: 030-69.175.77

Zeist, Voorheuvel 57 A,B,C

Adres Voorheuvel 57 A,B,C
Plaats Zeist
Bouwjaar 2017
Soortbouw Bestaande bouw
Type Winkelruimte
Parkeerplaatsen -

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE
TE HUUR WINKELRUIMTE

“De Rozenheuvel”

VOORHEUVEL 57/57A, 57B en 57C TE ZEIST


Algemeen:
Op een absolute zichtlocatie gelegen nieuwbouw winkelruimte met horeca mogelijkheden. Deze unieke locatie is direct tegenover het recent vernieuwde marktplein, muziekschool en bibliotheek gelegen.

Ligging en bereikbaarheid:
De Voorheuvel ligt in een autovrij deel van het centrum en is per eigen vervoer goed bereikbaar. De parkeerfaciliteiten zijn uitstekend, nabij de winkelruimte zijn grote parkeergelegenheden gesitueerd (betaald).
Voor busverbindingen is men aangewezen op de bushaltes in en rond het centrum van Zeist. Het laden en lossen van goederen is op gezette tijden mogelijk.

Oppervlakte:
In totaal is ca. 623 m² VVO winkelruimte beschikbaar, verdeeld in 4 units van:
unit 1: ca. 185 m²; Niet meer Beschikbaar
unit 2: ca. 139 m²;
unit 3: ca. 139 m²;
unit 4: ca. 160 m².
De bovenvermelde metrage is conform NEN 2580 gemeten door de firma Metavast.

Frontbreedte:
Totaal circa 48 meter.

Parkeren:
De winkelruimte ligt zeer nabij het parkeerterrein en de parkeergarage. In de directe nabijheid is langs de openbare weg ook parkeergelegenheid. Het centrum van Zeist kent betaald parkeren.

Huurprijs:
Vanaf € 145,- /m2/jaar

Servicekosten:
Huurder wordt rechtstreeks contractant van de nuts instanties.

Huurprijsindexering:
De huurprijs zal jaarlijks, voor het eerst 1 jaar na ingangsdatum van de huurovereenkomst, worden verhoogd op basis van het maandprijsindexcijfer volgens de Consumenten Prijs Index alle huishoudens, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De nieuwe huurprijs zal nimmer lager zijn dan de laatst geldende huurprijs.

Huurtermijn:
5 jaar, gevolgd door aansluitend 5 optiejaren.

Huurcontract:
Op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).

Huurbetaling:
Huur dient per kwartaal vooruit te worden voldaan.

Opleveringsniveau:
De winkelruimte zal in casco-plus staat worden overgedragen inclusief o.a.:
- glasgevel v.v. meerdere entrees;
- meterkast v.v. gas-, water- en elektra meter;
- toilet;
- pantry.

Zekerheidstelling:
Bankgarantie ter grootte van drie maanden huur te vermeerderen met BTW.

Aanvaarding:
In overleg te bepalen.

B.T.W.:
Indien huurder niet aan het “90%” criterium voldoet zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel volledig wordt gecompenseerd.

Gemeente Zeist:
De Gemeente Zeist kent reclame belasting, deze is voor rekening van de gebruiker van het pand.
Voorts heeft Gemeente Zeist de CentrumVisie aangenomen. Deze voorziet in een revitalisering en het comprimeren van het kernwinkelapparaat. Hierdoor zal het gebied rond de Voorheuvel een belangrijkere functie gaan innemen. Voor informatie hierover zie: www.centrumzeistvernieuwt.nl.

Bijzonderheden:
Deze informatie wordt u verstrekt onder uitdrukkelijk voorbehoud goedkeuring eigenaar/verhuurder.

Informatie en bezichtiging:
Nassau Bedrijfshuisvesting B.V.
Boulevard 1
3707 BK Zeist
Telefoon : 030-69.175.85
E-mail : info@nassau.nl
Internet : www.nassau.nl

Terug naar het overzicht
© 2022 Nassau Makelaars Zeist